Μπορείτε να επιστρέψετε τα προιόντα για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς αυτός να μας γνωστοποιηθεί, εντός 10 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και υπό τις ακόλουθες προυποθέσεις:

Τα προιόντα να είναι στην κατάσταση που τα παραλάβατε. Κοινώς δεν θα πρέπει να έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους όπου αυτή υπάρχει , να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να μην έχουν υποστεί βλάβη.


Να επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά έντυπα με τα οποία παρελήφθησαν.

 
Η επιστροφή των εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εταιρίας μεταφορών με την οποία συνεργάζεται το κατάστημά μας.


Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την ημέρα επιστροφής του ή των προιόντων


Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα επιβαρύνεται το κόστος επιστροφής στις εξής περιπτώσεις:


– Το ή τα προιόντα έχουν παραδοθεί με καθυστέρηση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας)
– Το ή τα προιόντα έχουν παραδοθεί με βλάβη ή είναι ελαττωματικά
– Το ή τα προιόντα δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.


Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση, το κόστος επιβαρύνει εσάς.

Για λόγους καθαρά δικής σας ασφάλειας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας, σας προτείνουμε να κάνετε προληπτικό έλεγχο κατά την παραλαβή του ή των δεμάτων για να διαπιστώσετε τυχόν ελαττώματα. Φυσικά δεν υποχρεούστε να κάνετε τον έλεγχο αυτόν και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας.